Att ställa ut

Norsk skogkatt

Det kan vara lite nervöst att ställa ut sin katt första gången och det är en del att tänka på före och under utställningen. För dig som är medlem i Sydkatten och ska ställa ut för första gången rekommenderar vi klubbens utställningskurser för nybörjare, där får du lära dig grunderna och lär känna andra blivande utställare.

Här är en liten sammanfattning om hur det går till att ställa ut sin katt:

Utställningsinbjudan
På SVERAKs hemsida finns en lista över aktuella utställningar. Dessa publiceras vanligtvis också i Våra Katter och finns hos utställningssekreteraren i varje klubb. Klubbarna har varierande anmälningstid till sina utställningar, tänk på att anmäla i god tid!


Utställningskrav
För att få ställa ut sin katt på en SVERAK-utställning, dvs arrangerad av en SVERAK-ansluten klubb, krävs att kattens ägare är medlem i en SVERAKansluten klubb, annat FIFeförbund eller WCC (är man WCCmedlem krävs giltig utställarlicens). I samband med anmälan förbinder man sig att följa FIFes och SVERAKs regler, och vid utställning i annat land ska man följa reglerna från respektive lands förbund.

Utöver att katten måste vara frisk och välvårdad, måste katten uppfylla följande krav för att få tillträde till utställning:

 • Raskatt: måste uppnå minst fyra månaders ålder under utställningsdagarna.
 • Huskatt: måste vara lägst uppskattningsvis sex månader, och kastrerad då den är över tio månader.
 • Sällskapskatt: behöver inte vara katalogförd och det står klubben fritt att avgiftsbelägga sällskapskatt. Samma regler för tillträde till utställning gäller som för övriga katter vid utställning. Alla utställningar tar dock inte emot sällskapskatt.
 • ID-märkt: samtliga utställningskatter över tio månader ska vara IDmärkta ( gäller ej katt född före 1/7 1996) med chip eller vara öronmärkt. Kattens dokument (stamtavla, vaccinationskort etc) ska vara märkt med kattens IDnummer på ett permanent sätt.
 • Vaccination: Katten ska vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva och kattherpes. Detta ska vara gjort minst 15 dagar före utställning och gällande vaccination får ej vara äldre än 365 dagar ( vaccination mot kattpest håller i 3 år , se SVERAKs regler).
 • Hörselintyg: för vit katt (EMSkod w).
 • Okastrerade hankatter: över tio månader ska ha intyg om normal testikelstatus.
 • Kastrerade katter: över tio månader ska ha intyg om kastrering.
 • Kloklippt: klorna ska vara klippta, på både fram- och baktassar.

Tillträde till utställning är ej tillåten om katten:

 • är digivande
 • är parad/dräktig
 • är döv
 • är sjuk eller kommer från hem eller katteri som är infekterat av smittsam sjukdom( inklusive öronskabb)
 • har erhållit rött kort ( efter tre gula kort, sk "yellow card")
 • har bortopererade klor

Att anmäla katt till utställning
Ladda ner utställningsinbjudan från arrangerande klubbs hemsida. Anmälan till svenska SVERAK utställningar gör ni via http://minakatter.sverak.se/  Om ni behöver hjälp så finns kontaktuppgifter till Sydkattens utställningssekreterare under menyn Kontakta oss.

Samtidigt betalar man in utställningsavgiften till den arrangerande klubbens konto. Glöm inte att ange samma namn på anmälningsblankett som på inbetalningsavi. Vid internetbetalning får man sällan plats att skriva alla uppgifter, skicka då ett mail med alla uppgifter till arrangerande klubbs kassör (adressen står på inbjudan). Detta underlättar oerhört!

Om ni vill ha inregistrerat titlar tagna i utlandet ska de maila eller posta bedömningssedlarna, kattens namn, regnr o datum för titeln till Sydkattens utställningssekreterare.

Utställarbekräftelse
Har man fått plats på utställningen kommer, ett par veckor före utställningshelgen, en utställarbekräftelse från den arrangerande klubben. Där står också vilken tid veterinärincheckningen är osv. Kontrollera noga att alla uppgifter stämmer, om inte - kontakta den arrangerande klubben omedelbart. Om katten kan ta titel, tex bli champion eller premier, måste man ta med bedömningssedlarna från föregående utställningar där katten erhållit aktuella certifikat.

Förbereda katten
Då en kattutställning är en skönhetstävling måste man förbereda sin katt på bästa sätt. Katter som är smutsiga eller i dålig kondition får sämre bedömning och kan i värsta fall uteslutas från tävlan. Hur mycket och på vilket sätt man ska förbereda sin katt beror helt på vilken ras man har. Man kan vända sig till kattens uppfödare eller till sin kattklubb för tips och råd.

Veterinärbesiktining och incheckning
Vid ankomsten till utställningslokalen ska katterna veterinärbesiktigas, i samband med besiktningen visar man upp stamtavla /vaccinationsintyg och ID-märkningen kontrolleras. Efter besiktningen är det dags för incheckning och då visar man upp sin bekräftelse. Här får man också det katalognummer katten har, vilket också är det nummer som står på kattens bur.

Om katten kan ta titel visar man upp bedömningssedlarna med tidigare erhållna certifikat före bedömingarna börjar. (Ska som regel visas i informationen eller sekretariatet)

Till utställningsburen

Burskynke med tak och underlägg
Man väljer själv vilket burskynke man vill ha, antingen man syr det själv eller köper det färdigt. Tänk på att skynket ska framhäva det bästa hos katten, inte gömma den. Välj ett tyg som klarar många tvättar, (gärna i 60 grader) efter varje utställning. SVERAKs burar har måtten 75 x 60 x 60 cm. Det är bra att ha med en takduk som man lägger över burtaket, det gör att katterna skyddas för skarp belysning samt att ljudet dämpas. Katten måste också ha någonting mjukt att ligga på i buren.

Kattlåda och sand
Tänk på att ha en låda som inte tar för stor plats i buren, och glöm inte spade och sand! Ibland bjuder arrangerande klubb på sand, detta står i så fall angivet på bekräftelse/inbjudan.

Mat och skålar
Katten måste ha tillgång till vatten i sin bur, bäst är de skålar som man hänger på gallret - detta minskar risken för att katten blöter ner sig själv och underlaget. Oftast bjuder fodertillverkarna på provpåsar med torrfoder, men ta alltid med egen mat som katten är van vid..

Pälsvårdsartiklar
Ta med de tillbehör som krävs för just Din ras.

Att tänka på under utställningen

 • inte blockera framför buren och i gången med stolar,trimbord och liknande.
 • inte byta bur utan att tillfråga utställningsledningen
 • utställd katt får ALDRIG lämna utställningen innan den den stängs, såvida man inte fått skriftligt tillstånd från utställningsledningen

Till sist, glöm inte inte att ta med....

 • Stamtavla, har man inte fått sina SVERAKstamtavlor ännu och anmält katten "under registrering" ska "under registreringsintyg" uppvisas.
 • Intyg om vaccination och IDmärkning samt ev kastreringsintyg och ev hörselintyg. 
 • Utställarbekräftelse

Tänk även på att ta med stol till Dig själv, det är långa dagar och man kan bli trött i benen.

Och glöm inte katten.......


LYCKA TILL!

Sphynx
Denna hemsida är skapad i anySite