Styrelsen

Ordförande

Lina Hansson

Besvärsärenden, SVERAK-frågor, motioner, samarbetspartners och allmänna förfrågningar.

sekreterare@sydkatten.nu

 

 

Vice ordförande

Medlemsregister, marknadsföring, redaktion m.m. Till Åsa skickas alla adressändringar, frågor om medlemsskap och liknande.

Obs, inga stamnamn eller kullregistreringar!!!

Åsa Widh
asa.widh@sydkatten.nu
0768-717806

Postadress:
Elisetorpsvägen 9B lgh 1503

23233 Arlöv

Utställningssekreterare

Utställningsanmälningar.

Birgitta Karlsson
birgitta.karlsson@sydkatten.nu
0703-237344

Postadress:
Hasselstigen 1A
516 77 Målsryd
 

 

Sekreterare

Protokoll och arkiv med mera

Obs, inga stamnamn eller kullregistreringar!!!

Miia Gråsten

miia.grasten@sydkatten.nu
070-888 86 80 (telefontid 17-21)

Miia Gråsten
Postadress:
Fajansvägen 45,
238 42 Oxie

 

Ledamot

Marknadsföring, redaktion och media

Sofia "Fifi" Granlid
sofia.granlid@sydkatten.nu
 

Ledamot

Ulrica Lindblom Granlid 

Uppfödarkurser, 

Utställningshjälp m.m 

ullis@kungsgardencats.se

Kassör

Utlägg, fakturor, kassan, bokföring m.m.

Gunnar Sandmark

kassor@sydkatten.nu 

Avelssekreterare 1

Susanne Jönsson fortsätter att arbeta som avelssekreterare för kategori 2 och 4. 

  • Kullregistreringar kategori 2 och 4.
  • Huskattsbevis och stamnamnsansökningar

Susanne Jönsson
susanne.jonsson@sydkatten.nu

Postadress:
Tjörnevägen 9
231 38 Trelleborg

Suppleant / Avelssekreterare 2

  • Kullregistreringar för kategori 1 & 3.
  • Diplomeringsprov

Anne Frostander
anne.frostander@sydkatten.nu
072-246 11 35

Postadress
V Stationsg 6
212 36 Malmö

Suppleant

Redaktion, information och media

Linda Gudbrand

tidning@sydkatten.nu

Denna hemsida är skapad i anySite