Valberedning

Detta är Sydkattens valberedning. Valberedningens sammankallande tar emot förslag till styrelseposterna inför varje årsmöte.

Valberedningen valdes på årsmötet 2018 för en period på 1 år.

Lotta Jonasson (sammankallande)

jonasson_lotta@hotmail.com

Helsingborg

Lennart Wahlberg

Malmö

lennart.w@live.se

Pernilla Ekolin

Helsingborg

Denna hemsida är skapad i anySite