Aktivitetsgruppen

Sydkattens aktivitetsgrupp har ansvar för planering och genomförande av klubbens aktiviteter; Café Sydkatten, studiebesök, kurser, föredrag, VIP-kvällar, mässor, propagandautställningar med mera. Har du som medlem egna idéer om framtida träffar - kontakta någon i aktivitetsgruppen!

Jannike Malmkvist

Sammankallande i aktivitetsgruppen.

jannike.malmkvist@gmail.com 

 

Jenny Ägirsdotter

Husdjursmässor m.m.

0410-42694

jenny.agirsdotter@sydkatten.nu

Joakim Magnusson

Café Sydkatten, utställningskurser m.m.

040-938666, 0704-604560

jomag62@hotmail.com

 

Skrollan Andersson

Café Sydkatten, utställningskurser m.m.

0739-083000

skrollan36@hotmail.com

Denna hemsida är skapad i anySite