Utställningsgrupp

Sydkattens utställningsgrupp har ansvar för planering och genomförande av klubbens egna utställningar.

----------------------------------------------------------

Anders Nilsson

Hallchef, buransvarig

042-226043

anders.nilsson@sydkatten.nu

-----------------------------------------------------

Ann-Kathrine Berner

Chefsassistent

curls.etc@gmail.com 

Birgitta Karlsson

Sekretariat

birgitta.karlsson@sydkatten.nu

 

-----------------------------------------------------

Lina Hansson

Monteransvarig

sekreterare@sydkatten.nu

 

-----------------------------------------------------

Denna hemsida är skapad i anySite