Konflikter och besvärsärenden

Om du som medlem kommer i konflikt med annan uppfödare, kattungeköpare, SVERAK eller annat förbund kan vi ge dig råd för hur du ska agera. Vid regelbrott och andra allvarliga fall hjälper vi dig att förmedlar ärendet vidare till rätt instans.


Det är Sydkattens ordförande som har hand om klubbens besvärsärenden.

Denna hemsida är skapad i anySite