Om Sydkatten

Historik

Bli medlem

Nyhetsbrev

Samarbetspartners

Stadgar

Senast uppdaterad:

21:e februari 2019

Medlemstyper

Devon rex

Huvudmedlem (Rabatterad avgift första året som medlem)
Som huvudmedlem får du medlemstidningen SydkattAktuellt (utkommer upp till 4 ggr/år) samt SVERAKs tidning Våra Katter (utkommer 6 ggr/år). Du har rätt att registrera stamnamn och kullar samt har möjlighet att delta i utställningar. Huvudmedlemmar har rösträtt på Sydkattens årsmöte och får delta i klubbens alla aktiviteter. Huvudmedlem erhåller också Sydkattens rabatthäfte som ger förmånliga rabatter i zoobutiker och hos veterinärer. 

Familjemedlem
Familjemedlem till annan huvudmedlem i Sydkatten, till exempel maka/make, sambo, barn, förälder i samma hushåll (folkbokförd på samma adress) kan lösa familjemedlemsskap till kraftigt rabatterat pris. Familjemedlem kan vara medinnehavare till stamnamn, delägare till hushållets katter, registrera kullar samt deltaga i utställningar i klubbens namn. Du får delta i klubbens alla aktiviteter och har rösträtt på Sydkattens årsmöte.

Klubbsupporter
Om du redan är huvudmedlem i annan kattklubb kan du bli klubbsupporter hos Sydkatten. 

Denna hemsida är skapad i anySite