Sydkattens årsmöte

På årsmötet väljs Sydkattens styrelse. Vissa poster väljs varje år, andra vartannat år. Förutom val av styrelse tar vi upp några få stora övergripande frågor, t ex medlemsavgiften, och inkomna motioner. Årsmötet tar vanligtvis ca 45 minuter och efter sker utdelningen av Årets Sydkatter, klubbens äldsta katt, medlemslotteri, eventuella avtackningar och så äter vi något gott tillsammans.

Inför årsmötet sätter valberedningen igång för att finna lämpliga kandidater att föreslå till Sydkattens styrelse 2019.
Är du intresserad eller känner någon som skulle passa och som du vill nominera?
Kontakta valberedningens sammankallande för att få reda på vilka poster som ska väljas i år. Du behövs!

Kallelse till årsmötet skickas ut till alla huvudmedlemmar med E-POST senast två veckor före mötet. Alla huvud- och familjemedlemmar har rösträtt på mötet. Sydkattens årsmöte brukar hållas i början på mars.

  • Nästa årsmöte blir preliminärt 7:e mars 2019

 

Valberedning

Valberedning


Detta är Sydkattens valberedning. Valberedningens sammankallande tar emot förslag till styrelseposterna inför varje årsmöte.
Valberedningen valdes på årsmötet 2018 för en period på 1 år.

Lotta Jonasson (sammankallande)
jonasson_lotta@hotmail.com
Helsingborg

Lennart Wahlberg
lennart.w@live.se
Malmö

Pernilla Ekolin
Helsingborg

Denna hemsida är skapad i anySite