Kattuppfödning

Att köpa katt

Senast uppdaterad:

20:e juli 2018

Veterinärvård och försäkring

Burma

Veterinärvård vid sjukdom och olycksfall kan bli mycket kostsamt. Det är viktigt att alla katter är korrekt veterinärvårdsförsäkrade. Man kan försäkra både raskatter och huskatter.

Det finns flera olika bolag som försäkrar katter och det är viktigt att läsa vad som ingår i de olika typerna av försäkring innan du tecknar avtalet. Flera bolag har två premieklasser och den högre, som täcker ett större totalbelopp, är att rekommendera. En operation kan kosta åtskilliga tiotusentals kronor.

Tänk på att:

  • Om du ska avla på din katt måste du teckna en särskild avelsförsäkring!
  • För raskatter bör även livförsäkring tecknas!

Medlemsförmån genom SVERAKs samarbete

Denna hemsida är skapad i anySite