Revisorer

Revisorerna granskar klubben bokföring, årsredovisning samt styrelsens förvaltning.

Revisor

Kerstin Dehlin
Kävlinge

046-730935
kerstin.dehlin@tele2.se

Valdes på årsmötet 2016 för en period på två år.

 

Revisor

 

Valdes på årsmötet 2017 

Revisorssuppleant

Gunilla Hansson
Trelleborg

Valdes på årsmötet 2017 för en period på 1 år.

Denna hemsida är skapad i anySite