Nyheter » SENASTE NYTT - klicka på notisen för att läsa hela artikeln! » Obligatoriska SVERAKs blanketter fr.o.m. 1/1-2019

Obligatoriska SVERAKs blanketter fr.o.m. 1/1-2019

”SVERAKs blanketter för överlåtelse av SVERAK-registrerad katt samt fodervärdsavtal: 
I enlighet med beslut på SVERAKS årsmöte 2018 kommer dessa blanketter att vara obligatoriska att använda från den 1/1 2019

Avtalstexterna har utformats i samråd med en utomstående affärsjuridisk
advokatbyrå och följer svensk lagstiftning. SVERAK har därmed säkerställt att avtalen är juridiskt korrekta.
I diskussioner om avtalsblanketterna på sociala media har det förts fram kritik mot att SVERAK inte hjälper
enskilda medlemmar som råkat i tvist med uppfödare eller köpare.

Om man som medlem använder sig av framtagna avtal och följer SVERAKs/FIFes regler har man självklart
SVERAK i ryggen. SVERAK företräder dock inte enskilda personer i civilrättsliga tvister.
http://www.sverak.se/blanketter/#toc-0 http://www.sverak.se/blanketter/#toc-0

Om frågor uppkommer gällande avtalen hänvisas enskilda medlemmar i första hand till den egna klubben
för rådgivning. Klubben kan alltid rådfråga SVERAK om behov uppstår.”


21 december 2018
Denna hemsida är skapad i anySite